Bli med i Historielaget!

Bli med i Historielaget!

Hjelp oss å ta vare på vår lokalhistorie!
Medlemsskap koster kr. 300.-pr. år, inkludert årbok.
Innbetaling med navn og adresse til: Kontonr.:

  • 1503.13.55653; 
  • Vipps nr. 583608

 Heggedal og omegn Historielag
Boks 96, 1380 Heggedal.