Heggedal stasjon 150 år

Heggedal stasjon 150 år

Publisert av Ole-Herman Bjor den 05.06.24. Oppdatert 06.06.24.

Toglinja mellom Oslo (Christiania) og Drammen åpnet i 1872. Dette la grunnlaget for industrireisningen i Heggedal som begynte på denne tida. Heggedal stasjon åpnet i 1874. Heggedal og omegn Historielag har gitt ut et hefte med omtale av Heggedal stasjon og jernbanen gjennom Heggedal.

Innhold

 • Jernbanefeber på Stortinget
 • Den første stasjonsbygningen
 • Industrien kommer til Heggedal med jernbanen
 • Bedre veier til og fra stasjonen
 • Lokomotiver og vogner
 • Rutetabeller og avganger
 • Hovedspor og sidespor
 • Ikeas fikk møbler til Heggedal stasjon i 1963
 • Klokkene måtte gå likt!
 • Værmeldingen kom med toget
 • Post og telegraf
 • Bommene
 • Normalspor og elektrisk 1919-1922
 • En stor arbeidsplass
 • Stasjonen var et samlingspunkt
 • Julehelga 1901
 • Da tog 510 kjørte ut i Gjellumvannet
 • Passasjertrafikk og pendling
 • 1973: Spikkestadbanen blir sidespor
 • Ny stasjon med veisystem
 • Kafé og handel på stasjonen

Heftet har 32 sider og kan bestilles fra Historielaget. Prisen er Kr 75,-